• Ochridský prológ
  • Svatý proti své vůli
  • Predchádzajúca
  • Ďalší
  • Ochridský prológ
  • Svatý proti své vůli
  • Predchádzajúca
  • Ďalší

duchovne-knihy.sk

... objavte duchovno v knihách

Späť

Certifikované obchodné podmienky

Pridané: 01.08.2014 14:58:20 Počet zobrazení: 1888

01 August 2014

SOS - Ochrana spotrebiteľa pridelila nášmu internetovému obchodu certifikát pre oblasť obchodných podmienok. Certifikát deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa (zaručené spotrebiteľské minimum). Udeľuje sa na dobu jedného roku.

Certifikované obchodné podmienky

Tieto certifikované obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 1.8.2014. Zmena obchodných podmienok nastala v súvislosti s nadobudnutím  účinnosti  nového zákona č. 102/2014 Z. Z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a noviel, ktoré majú veľmi široký dopad na práva a povinnosti prevádzkovateľov internetových obchodov.

Certifikát 

 

obchodne podmienky certifikat

 

Diskusia

(0 komentárov)
Žiadne komentáre

Prihlásenie