• Ochridský prológ
  • Svatý proti své vůli
  • Predchádzajúca
  • Ďalší
  • Ochridský prológ
  • Svatý proti své vůli
  • Predchádzajúca
  • Ďalší

duchovne-knihy.sk

... objavte duchovno v knihách

Späť

Duchovné poučenia- Starec Paisij: Prečo nemáme prijímať zlé (negatívne) myšlienky

Pridané: 06.09.2014 20:23:46 Počet zobrazení: 1782

06 September 2014

Duchovné poučenie starca Paisija Svätohorského o dobrých myšlienkach. Starec Paisij hovoril, aby sme mali dobré myšlienky. Naším cieľom podľa neho nie je len získanie dobrých myšlienok ...

Duchovné poučenia- Starec Paisij: Prečo nemáme prijímať zlé (negatívne) myšlienky

Starec Paisij hovoril, aby sme mali dobré myšlienky. Naším cieľom podľa neho nie je len získanie dobrých myšlienok, ale dosiahnuť stav, aby sa naša myseľ úplne podriadila Božej blahodati. Christos od nás nežiada nič iné, len pokoru. Všetko ostatné doplní Božia blahodať. To znamená, že naša duša sa musí očistiť od zlých aj dobrých myšlienok a musí zostať holá. Jej jediným odevom má byť Božia blahodať, ktorú sme ako dar prijali vo svätom krste.

V prvom štádiu nášho duchovného snaženia sa máme usilovať o dobré myšlienky, pretože tak sa postupne približujeme k Bohu, ktorému patrí všetka sláva, česť a poklona.
Stále však musíme dávať pozor, či sa veci majú tak, ako si o nich myslíme. Keď sa človek neustále zaoberá svojimi myšlienkami a dôveruje im, postupne sa stáva ľstivým, hoci je od svojej prirodzenosti dobrý.

Skúsení mnísi nikdy nedôverovali svojim myšlienkam a keď mali odpovedať na nejakú otázku, modlili sa a postili sa, aby získali „informáciu" od Božej blahodate. Keď dostali od Boha takúto „informáciu", potom dali odpoveď na danú otázku.

Žiaľ, dnes, keď sa niekto pýta dokonca aj na zložité témy, ešte poriadne nestihne položiť svoju otázku, my ho prerušíme a neuvážene odpovedáme. To svedčí o tom, že nežiadame Božie osvietenie, nepočúvame ani rozum, ktorý nám daroval Boh. Naopak, hneď a bez váhania dôverujeme a súhlasíme so všetkým, čo nám prináša naša myšlienka a často má takéto konanie zhubné následky.

 

Kniha o živote mnícha a starca Paisija

Diskusia

(0 komentárov)
Žiadne komentáre

Prihlásenie