• Ochridský prológ
  • Svatý proti své vůli
  • Predchádzajúca
  • Ďalší
  • Ochridský prológ
  • Svatý proti své vůli
  • Predchádzajúca
  • Ďalší

duchovne-knihy.sk

... objavte duchovno v knihách

Späť

Myšlienky o pôste

Pridané: 23.03.2014 12:36:23 Počet zobrazení: 3406

23 Marec 2014

V období pred Veľkou nocou sa kresťania snažia duchovne obnoviť. Jedným z prostriedkov duchovnej obnovy je aj pôst. Prinášame Vám niekoľko myšlienok o pôste.

PÔST

Pôst je vzácny Boží dar, prastarý zákon, ktorý sa zachoval ako dedičstvo Otcov a zotrval dodnes. Nuž, prijmite ho s radosťou. Chudobní, prijmite svojho spoločníka. Služobníci, prijmite svoj oddych. Bohatí, prijmite pôst, ktorý vás ochraňuje od nebezpečenstva presýtenosti a dodáva chuť podobne, ako neustále labužníctvo robí jedlo nechutným.
Chorí, prijmite matku zdravia. Zdraví, prijmite bezpečnosť telesného zdravia. Opýtajte sa lekárov a tí vám povedia, že nič nie je také pochybné a neisté, ako zdravie. Preto rozvážni sa pôstom usilujú zachovávať svoje zdravie a zachrániť sa pred zdrvujúcim bremenom tučnoty.

Netvrď, že sa nemôžeš postiť, poukazujúc na nedávnu chorobu, alebo na telesnú slabosť, keď na druhej strane celý život trápiš svoje telo obžerstvom. Veľmi dobre viem, že lekári určujú chorým jednoduchú diétu a pôst, nie rôznosť a hojnosť jedál. A okrem toho, čo je pre telo ľahšie, stráviť noc s ľahkou večerou, alebo padnúť do postele ťažké z presýtenosti? Môže si tak oddýchnuť, alebo sa bude prevracať preplnené a presýtené?
Akú loď môže kapitán ľahšie riadiť a zachrániť pred strašnou búrkou, ťažko naloženú, alebo tú, ktorá má normálny náklad? Či snáď nepotopí ťažko naloženú loď aj slabá búrka? Tak aj telá, keď sú trápené množstvom jedla, ľahko podliehajú chorobám. Keď sa však ľahko stravujú, zachovávajú si pevné zdravie.

SVÄTÝ VASILIJ VEĽKÝ hovorí: „Pôst posilňuje modlitbu. Stáva sa krídlom na ceste k nebesám. Je matkou zdravia, vychovávateľom synovstva, ozdobou staroby. Je spolucestovateľom cestujúcich a bezpečnosťou spolubývajúcich.
Muž vôbec nepochybuje o manželskej vernosti svojej manželky, keď ju vidí postiť sa. Žena nehynie žiarlivosťou, keď vidí svojho muža postiť sa.
Komu kedy pôst uškodil? Prepočítaj si ekonomickú situáciu svojho domu v jeden deň pôstu. Prepočítaj si ju aj v obyčajný deň. Ľahko zistíš, aký zisk ti prináša pôst."

SVÄTÝ VASILIJ VEĽKÝ hovorí: „Pôst však neobmedzuj len na diétu. Ozajstný pôst nie je len zdržiavanie sa rôznych jedál, ale odcudzenie sa vášňam a hriechom, aby si nikomu nekrivdil, aby si odpustil svojmu blížnemu, ak ti spôsobil zármutok, ak ti vykonal zlo, ak ti je dlžný. V opačnom prípade neješ mäso, ale samotného brata. Nepiješ, ale zosmiešňuješ svojho blížneho."

 

Diskusia

(0 komentárov)
Žiadne komentáre

Prihlásenie