SÚŤAŽ

Každý týždeň vyhraj knihy!

Každá objednávka v termíne od 13. novembra 2017 do 14. januára 2018 je automaticky zaradená do žrebovania o 26 kníh.

Súťaž „Každý týždeň vyhraj knihy!" prebieha na duchovne-knihy.sk. Ceny do súťaže venovali duchovne-knihy.sk a Nakladatelství Pavel Mervart.

Každý týždeň v pondelok sa tak uskutoční žrebovanie o  knihy uvedené pri jednotlivých týždňoch. Do žrebovania sú zaradené objednávky uskutočnené v príslušnom týždni.

V týždni od 13. novembra do 19. novembra 2017:

 • Život starca Arsénia Kappadockého
 • Reči na obranu obrazu

V týždni od 20. novembra do 26. novembra 2017:

 • Život starca Arsénia Kappadockého
 • Moje krásne rozprávky
 •  Andrej Gavula

V týždni od 27. novembra do 3. decembra 2017:

 • Život starca Arsénia Kappadockého
 • Moje krásne rozprávky
 • Vstavaj strana ogromnaja 

V týždni od 4. decembra do 10. decembra 2017:

 • Život starca Arsénia Kappadockého
 • Moje krásne rozprávky
 • Videnie - Insight 

V týždni od 11. decembra do 17. decembra 2017:

 • Život starca Arsénia Kappadockého
 • Moje krásne rozprávky
 • Jevgenij Romaško 

V týždni od 18. decembra do 24. decembra 2017:

 • Armenian Genocide : History, lessons, consequences
 • Moje krásne rozprávky
 • Priestorové príťažlivosti - Prostranstva -Spaces of Gravity

V týždni od 24. decembra do 31. decembra 2017:

 • Starec Paisij
 • Moje krásne rozprávky 
 • Paresia

V týždni od 1. januára 2018 do 7. januára 2018:

 • Starec Paisij
 • Moje krásne rozprávky
 • Paresia

V týždni od 7. januára 2018 do 14. januára 2018:

 • Starec Paisij
 • Moje krásne rozprávky
 • Tri rozhovory

Vaše duchovne-knihy.sk

 

           zivot starca arsenija        reci na obranu obrazu       armenian genocide      vstabaj strana ogromnaja                                           

 

 

 

Štatút súťaže „Každý týždeň vyhraj knihy!"

I. – Účel užívateľskej súťaže
1. Názov užívateľskej súťaže je „Každý týždeň vyhraj knihy!" Cieľom organizovania uvedenej užívateľskej súťaže je reklama a podpora produktov Nakladatelství Pavel Mervart, Česká republika a vyhlasovateľa súťaže Futurum primum, s.r.o. so sídlom K lomu 3, 811 04 Bratislava

II. – Vyhlasovateľ (Organizátor) súťaže
1. Vyhlasovateľom a organizátorom užívateľskej súťaže „Každý týždeň vyhraj knihy!" je spoločnosť Futurum primum, s.r.o. so sídlom K lomu 3, 811 04 Bratislava; IČO 45 346 283.
2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.
3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, s výnimkou osôb uvedených v bode VII.1 tohto štatútu (ďalej len ,,účastník súťaže"). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom.

III. – Začiatok a ukončenie súťaže
Užívateľská súťaž s názvom „Každý týždeň vyhraj knihy!" (ďalej len „Súťaž") sa uskutoční v termíne od 13.11.2017 do 14.1.2018.


IV. – Pravidlá súťaže
1. „Súťaž" sa uskutoční v termíne od 13.11.2017 do 14.1.2018.
2. Do „Súťaže" bude zaradený každý, kto si v termíne konania súťaže objedná tovar z internetového obchodu www.duchovne-knihy.sk. Údaje uvedené v objednávke musia súhlasiť s dokladom totožnosti, ktorým sa výherca preukáže v prípade výhry.

V. – Výhry

V týždni od 13. novembra do 19. novembra 2017:

Život starca Arsénia Kappadockého
Reči na obranu obrazu


V týždni od 20. novembra do 26. novembra 2017:

Život starca Arsénia Kappadockého
Moje krásne rozprávky
Andrej Gavula


V týždni od 27. novembra do 3. decembra 2017:

Život starca Arsénia Kappadockého
Moje krásne rozprávky
Vstavaj strana ogromnaja


V týždni od 4. decembra do 10. decembra 2017:

Život starca Arsénia Kappadockého
Moje krásne rozprávky
Videnie - Insight


V týždni od 11. decembra do 17. decembra 2017:

Život starca Arsénia Kappadockého
Moje krásne rozprávky
Jevgenij Romaško


V týždni od 18. decembra do 24. decembra 2017:

Armenian Genocide : History, lessons, consequences
Moje krásne rozprávky
Priestorové príťažlivosti - Prostranstva -Spaces of Gravity


V týždni od 24. decembra do 31. decembra 2017:

Starec Paisij
Moje krásne rozprávky
Paresia


V týždni od 1. januára 2018 do 7. januára 2018:

Starec Paisij
Moje krásne rozprávky
Paresia


V týždni od 7. januára 2018 do 14. januára 2018:

Starec Paisij
Moje krásne rozprávky
Tri rozhovory

 

VI. - Žrebovanie
Žrebovania výhercov „Súťaže" sa uskutočnia v nasledujúci deň po ukončení príslušného týždňa. Do jednotlivých žrebovaní budú zaradené objednávky uskutočnené v priebehu týždňov uvedených v bode V.. Mená výhercov budú zverejnené na stránke www.duchovne-knihy.sk po ukončení žrebovania. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom. Výhry výhercom budú doručené Organizátorom súťaže na poštové adresy vyplnené v objednávkom formulári. V prípade, že si súťažiaci neprevezme výhru v príslušnej lehote, prepadá táto výhra v prospech Organizátora súťaže. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave.

VII. - Účasť v súťaži
1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorovi súťaže. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Organizátorovi súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorovi súťaže (spoločnosť Futurum primum, s.r.o.).
2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.
3. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená  v oznamovacích prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora súťaže bez nároku na odmenu.

VIII. - Propagácia súťaže
Zverejnenie a propagácia „Súťaže" trvá od 13.11.2017 do 14.1.2018 (vrátane) na portáli www.duchovne-knihy.sk.

IX. - Súhlas so spracovaním osobných údajov
1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorovi. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorovi súťaže.

2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená a podobizeň výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora súťaže bez nároku na odmenu.

X. - Osobitné ustanovenia
1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom Organizátora súťaže alebo osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora súťaže vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
2. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
4. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu vyhlasovateľ zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút.

XI. - Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút je uložený v sídle Organizátora súťaže.
2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže.
3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom Organizátora súťaže.
4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 13.11.2017
Futurum primum, s. r. o.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať